Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

1395 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning1235/2018Lag om ändring av 51 kap. 5 § i strafflagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1234/2018Lag om ändring av 11 och 21 § i lagen om gräsrotsfinansiering (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1233/2018Lag om ändring av 9 kap. 5 § i kreditinstitutslagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1232/2018Lag om ändring av lagen om handel med finansiella instrument (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1231/2018Lag om ändring av 9 kap. 8 § i aktiebolagslagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1230/2018Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1229/2018Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1228/2018Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1227/2018Lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1226/2018Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1225/2018Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1224/2018Lag om sättande i kraft av rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1223/2018Lag om ändring och temporär ändring av vallagen (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1222/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1221/2018Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om tillståndsavgifter för användning av Saima kanal (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1220/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om tjänster som ska tillhandahållas järnvägsoperatörer (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1219/2018Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om banor (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1218/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om landsvägar (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1217/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice (Utgiven: 27.12.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning1216/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygstrafikservice (Utgiven: 27.12.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.