Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 23.9.2020. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

1395 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning135/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om utrikesförvaltningen (Utgiven: 14.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning134/2018Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 15 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om miljöersättning (Utgiven: 13.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning133/2018Statsrådets förordning om ändring av 7 § och punkt 5 i bilaga 1 i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel (Utgiven: 13.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning132/2018Statsrådets förordning om ändring av 14 § och tabell 4 i bilaga 1 i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar (Utgiven: 13.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning131/2018Kommunikationsministeriets förordning om temporär ändring av kommunikationsministeriets arbetsordning (Utgiven: 12.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning 130/2018 Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2018 (Utgiven: 12.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning129/2018Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande (Utgiven: 12.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning128/2018Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller korn, vete, havre och bondböna (Utgiven: 9.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning127/2018Miljöministeriets förordning om ändring av 5 § i miljöministeriets förordning om bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen (Utgiven: 8.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning126/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om val av hyresgäster till arava- och räntestödshyresbostäder (Utgiven: 7.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning125/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (Utgiven: 7.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning124/2018Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (Utgiven: 6.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning123/2018Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare (Utgiven: 6.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning122/2018Lag om ändring av 3 b § i lagen om utlänningsregistret (Utgiven: 6.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning121/2018Lag om ändring av utlänningslagen (Utgiven: 6.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning120/2018Lag om ändring av 114 § i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (Utgiven: 5.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning119/2018Lag om ändring av 35 § i territorialövervakningslagen (Utgiven: 5.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning118/2018Lag om ändring av 322 § i informationssamhällsbalken (Utgiven: 5.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning117/2018Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (Utgiven: 5.2.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning116/2018Lag om ändring av 2 kap. 1 § i lagen om brottsbekämpning inom Tullen (Utgiven: 5.2.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.