Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2018

1395 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Lagstiftning695/2018Lag om ändring av 13 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning694/2018Lag om ändring av 74 § i hissäkerhetslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning693/2018Lag om ändring av 81 § i livsmedelslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning692/2018Lag om ändring av 27 § i lagen om gödselfabrikat (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning691/2018Lag om ändring av 57 § i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning690/2018Lag om ändring av 52 § i lagen om animaliska biprodukter (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning689/2018Lag om ändring av 33 § i lagen om transport av djur (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning688/2018Lag om ändring av 43 § i lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning687/2018Lag om ändring av 210 § i miljöskyddslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning686/2018Lag om ändring av 146 § i avfallslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning685/2018Lag om ändring av 23 § i lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning684/2018Lag om ändring av 14 § i lagen om hästtävlingar (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning683/2018Lag om ändring av 32 § i lagen om växtskyddsmedel (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning682/2018Lag om ändring av 36 § i veterinärvårdslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning681/2018Lag om ändring av 16 § i lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning680/2018Lag om ändring av 14 kap. 13 § i konkurslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning679/2018Lag om ändring av 16 § i lagen om bekämpning av flyghavre (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning678/2018Lag om ändring av 90 § i elsäkerhetslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning677/2018Lag om ändring av 80 § i lagen om tryckbärande anordningar (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning676/2018Lag om ändring av 24 § i lagen om skydd för växters sundhet (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning675/2018Lag om ändring av 9 § i lagen om plantmaterial (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning674/2018Lag om ändring av 22 och 23 § i lagen om handel med skogsodlingsmaterial (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning673/2018Lag om ändring av 64 § i alkohollagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning672/2018Lag om ändring av 7 § i lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning671/2018Lag om ändring av 23 § i lagen om medicinsk forskning (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning670/2018Lag om ändring av 15 § i lagen om privat hälso- och sjukvård (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning669/2018Lag om ändring av 35 § i lagen om vattentjänster (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning668/2018Lag om ändring av 62 § i djurskyddslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning667/2018Lag om ändring av 24 § i lagen om veterinär gränskontroll (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning666/2018Lag om ändring av 21 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning665/2018Lag om ändring av 59 § i hälsoskyddslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning664/2018Lag om ändring av 17 § i lagen om transport av farliga ämnen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning663/2018Lag om ändring av 8 kap. 3 § i bokföringslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning662/2018Lag om ändring av 53 § i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning661/2018Lag om ändring av 40 a § i lagen om strukturstöd till jordbruket (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning660/2018Lag om ändring av 25 a och 90 § i läkemedelslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning659/2018Lag om ändring av 32 § i lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning658/2018Lag om ändring av 86 § i räddningslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning657/2018Lag om ändring av 68 § i strålskyddslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning656/2018Lag om ändring av kemikalielagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning655/2018Lag om ändring av 10 § i lagen om trafikskadenämnden (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning654/2018Lag om ändring av 4 § i lagen om rätt för statens revisionsverk att granska vissa överföringar av medel mellan Finland och Europeiska gemenskaperna (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning653/2018Lag om ändring av 4 § i lagen om Pensionsskyddscentralen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning652/2018Lag om ändring av 4 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning651/2018Lag om ändring av 5 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning650/2018Lag om ändring av 13 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning649/2018Lag om ändring av 14 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning648/2018Lag om ändring av 19 § i lagen om gräsrotsfinansiering (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning647/2018Lag om ändring av 9 § i lagen om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning646/2018Lag om ändring av 7 § i lagen om handelsrepresentanter och försäljare (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning645/2018Lag om ändring av 12 kap. 1 § i lagen investeringstjänster (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning644/2018Lag om ändring av 132 § i lagen om pensionsstiftelser (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning643/2018Lag om ändring av 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning642/2018Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning641/2018Lag om ändring av 94 § i järnvägslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning640/2018Lag om ändring av 40 § i lagen om medicinsk behandling av djur (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning639/2018Lag om ändring av 5 c § i lagen om advokater (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning638/2018Lag om ändring av 33 § i lagen om pantlåneinrättningar (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning637/2018Lag om ändring av 79 § i lagen om utländska försäkringsbolag (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning636/2018Lag om ändring av 8 kap. 1 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning635/2018Lag om ändring av 7 kap. 11 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning634/2018Lag om ändring av 8 § i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning633/2018Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning632/2018Lag om ändring av IV avd. 1 kap. 2 och 4 § i lagen om transportservice (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning631/2018Lag om ändring av 10 § och 22 § i statistiklagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning630/2018Lag om ändring av 37 § i lagen om betalningsinstitut (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning629/2018Lag om ändring av 44 § i lagen om försäkringsförmedling (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning628/2018Lag om ändring av 15 kap. 14 § i kreditinstitutslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning627/2018Lag om ändring av 165 § i lagen om försäkringskassor (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning626/2018Lag om ändring av 19 § i containerlagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning625/2018Lag om ändring av 11 kap. 29 § i värdepappersmarknadslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning624/2018Lag om ändring av 30 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning623/2018Lag om ändring av 27 § i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning622/2018Lag om ändring av 22 och 36 § i säkerhetsutredningslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning621/2018Lag om ändring av 133 § i lagen om placeringsfonder (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning620/2018Lag om ändring av 33 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning619/2018Lag om ändring av lagen om privata säkerhetstjänster (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning618/2018Lag om ändring av 10 § i lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning617/2018Lag om ändring av 25 § i civiltjänstlagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning616/2018Lag om ändring av 61 § i personalfondslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning615/2018Lag om ändring av 31 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning614/2018Lag om ändring av 12 § i lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning613/2018Lag om ändring av 43 § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning612/2018Lag om ändring av 43 § i lagen om samarbete inom finska företagsgrupper och grupper av gemenskapsföretag (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning611/2018Lag om ändring av 57 § i lagen om samarbete inom företag (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning610/2018Lag om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning609/2018Lag om ändring av 18 § i lagen om medling i arbetstvister (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning608/2018Lag om ändring av 4 kap. 4 och 5 § i lagen om sjöarbetsavtal (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning607/2018Lag om ändring av 14 § i lagen om företagssanering (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning606/2018Lag om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning605/2018Lag om ändring av 30 kap. i strafflagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning604/2018Lag om ändring av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning603/2018Lag om ändring av 2 § i lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning602/2018Lag om ändring av lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning601/2018Lag om upphävande av lagen om ändring av 7 b § i lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning600/2018Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning599/2018Lag om ändring av rättegångsbalken (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning598/2018Lag om upphävande av lagen om ändring av 7 kap. 4 § i rättegångsbalken (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning597/2018Lag om ändring av 3 kap. 4 och 5 § i arbetsavtalslagen (Utgiven: 14.8.2018)
 • Säädökset > Lagstiftning596/2018Lag om ändring av lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet (Utgiven: 14.8.2018)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.