Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2020

90 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2020
  Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan (Utgiven: 30.7.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  69/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israels regering, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet (Utgiven: 30.7.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2020
  Utrikesministeriets meddelande om uppsägning av överenskommelsen med Polen om viseringsfrihet (Utgiven: 28.7.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2020
  Statsrådets förordning om överenskommelsen om ändring av stycke 14 i bilagan till den 11 februari 2004 mellan Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige ingångna överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken (Utgiven: 28.7.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2020
  Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (Utgiven: 24.7.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2020
  Lag om biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (Utgiven: 24.7.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2020
  Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (Utgiven: 24.7.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2020
  Lag om luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (Utgiven: 24.7.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2020
  Utrikesministeriets förordning Om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den tredje fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn (Utgiven: 10.7.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2020
  Utrikesministeriets förordning om avtalet med Kenya om ett program för att stärka förebyggandet och bekämpandet av könsrelaterat våld (Utgiven: 10.7.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2020
  Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (Utgiven: 29.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2020
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan (Utgiven: 29.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2020
  Ministeriets meddelande om ikraftträdande av förordningen angående bringande i kraft av den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg i landskapet Åland (Utgiven: 24.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Dominikanska republiken om luftfart (Utgiven: 17.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2020
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Dominikanska republiken om luftfart (Utgiven: 17.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2020
  Statsrådets förordning om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik (Utgiven: 17.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2020
  Lag om avtalet med Förenta nationerna om status för Förenta nationernas laboratorium för innovativ teknik (Utgiven: 17.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2020
  Utrikesministeriets förordning om överenskommelsen med Etiopien om stöd för den etiopiska regeringens fond för vattenförsörjning, sanitet och hygien (Utgiven: 10.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2020
  Lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 9.6.2020)
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2020
  Statsrådets förordning om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet (Utgiven: 9.6.2020)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.