Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2017

105 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (Utgiven: 28.8.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver (Utgiven: 25.8.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nepal om Finlands stöd till andra fasen i sektorprogrammet för utbildning (Utgiven: 23.8.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av överenskommelsen med Förenade Republiken Tanzanias regering om finländskt stöd till utvecklingsprogram som gäller reformering av Tanzanias statsekonimiförvaltning (Utgiven: 19.7.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Moçambiques regering om finländskt stöd för programmet för undervisningssektorn (Utgiven: 4.7.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av de ändringar i bilagorna till och av den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och den reviderade bilagan V som hör till området för lagstiftningen samt av en lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten (Utgiven: 28.6.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna I, II, IV och V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 28.6.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 28.6.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 28.6.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga IV till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 28.6.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (Utgiven: 28.6.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2017
  Finansministeriets meddelande om uppsägning av avtalet med Konungariket Nederländerna för Antillers del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar i fråga om vissa områden (Utgiven: 27.6.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av den andra fasen i överenskommelsen med Etiopien om projektstöd för företagsverksamhet på etiopiska landsbygden (Utgiven: 2.6.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av den andra fasen i överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om finländskt stöd för markhanteringssektorn (Utgiven: 2.6.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring i överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) (Utgiven: 2.6.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag (Utgiven: 1.6.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  49/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Namibia om innovationsstödsprogram i södra Afrika (Utgiven: 31.5.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  48/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 31.5.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  47/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Saudiarabien om samarbete om fredlig användning av kärnenergi (Utgiven: 31.5.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  46/2017
  Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av den andra fasen i överenskommelsen med Nepal om vattenförsörjnings- och sanitetsprojekt på landsbygden (Utgiven: 11.5.2017)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.