Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2017

105 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 | 100 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 2.11.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2017
  Statsrådets förordning om samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL) (Utgiven: 30.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2017
  Statsrådets förordning om avtalet med Mauritius om luftfart (Utgiven: 24.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Mauritius om luftfart (Utgiven: 24.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2017
  Statsrådets förordning om ändring av konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Utgiven: 19.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning samt ändringar i den kod som anknyter till konventionen (Utgiven: 17.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2017
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 10.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 10.10.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringar i bilagan till 1965 års konvention om underlättande av internationell sjöfart (Utgiven: 15.9.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2017
  Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget (Utgiven: 12.9.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om en förklaring som lämnats i samband med godkännandet av den i London den 13 februari 2004 antagna internationella konventionen om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (Utgiven: 11.9.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning samt ändringar i STCW-koden som anknyter till konventionen (Utgiven: 4.9.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 1.9.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner (Utgiven: 1.9.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om ett förbehåll som gjorts i samband med godkännandet av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (Utgiven: 30.8.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet, en lag om ändring av sjölagen och lagen om ändring av 24 § i lagen om paketresor (Utgiven: 30.8.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  69/2017
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods (Utgiven: 30.8.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2017
  Kommunikationsministeriets meddelande om en anmälan som gjorts enligt 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar (Utgiven: 30.8.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2017
  Statsrådets förordning om ändring av republikens presidents förordning om sättande i kraft av 1996 års ändringsprotokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet (Utgiven: 30.8.2017)
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2017
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 28.8.2017)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.