Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2015

93 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om projekt för utveckling av kartläggning och geografiska informationssystem (Utgiven: 28.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2015
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av överenskommelsen med Demokratiska förbundsrepubliken Etiopiens regering om Finlands stöd till utveckling av vattensektorn i Etiopien (Utgiven: 28.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2015
  Statsrådets förordning om upphävande av republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen (Utgiven: 21.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet mellan Finland och Ryssland om betalning av återstoden av de fordringar som avses i överenskommelsen av den 15 augusti 2006 mellan Republiken Finlands regering och Ryska Federationens regering om delbetalning av de fordringar som Republiken Finland har hos det forna Sovjetunionen (Utgiven: 21.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 20.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2015
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen iöverenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik (Utgiven: 20.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av konsortieavtalet om inrättande av den europeiska naturvetenskapliga forskningsinfrastrukturen för biologisk information (ELIXIR) och om i kraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 16.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2015
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av den europeiska naturvetenskapliga forskningsinfrastrukturen för biologisk information (ELIXIR) (Utgiven: 16.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 14.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2015
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Republiken Korea om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi (Utgiven: 14.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av den tekniska kod för kväveoxider från 2008 som anknyter till den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av de ändringar som senare införts i den samt av ändringarna till den reviderade bilagan VI till konventionen (Utgiven: 14.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2015
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om Finlands deltagande i rådgivnings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afghanistan och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 9.1.2015)
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2015
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den genom skriftväxling ingångna överenskommelsen mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen om Finlands deltagande i den av Nordatlantiska fördragsorganisationen ledda rådgivnings-, utbildnings- och stödinsatsen i Afghanistan (Utgiven: 9.1.2015)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.