Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2013

98 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2013
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 15.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marocko för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst (Utgiven: 15.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2013
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet (Utgiven: 15.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet med Uruguay för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (Utgiven: 15.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2013
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet och protokollen för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet (Utgiven: 14.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Schweiz för att ändra avtalet och protokollen för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (Utgiven: 14.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Utgiven: 5.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2013
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Utgiven: 5.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det generella säkerhetsskyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Utgiven: 5.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2013
  Statrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i artiklarna 25 och 26 i konventionen om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (Utgiven: 5.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen och av överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationsäkerhet samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i det administrativa arrangemanget och i överenskommelsen om informationssäkerhet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 29.1.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det administrativa arrangemanget för skydd av säkerhetsklassificerad information som utbyts mellan Finland och Nordatlantiska fördragsorganisationen samt i överenskommelsen med Nordatlantiska fördragsorganisationen om informationssäkerhet (Utgiven: 29.1.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 28.1.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island och Konungariket Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater och 2001 års protokoll till denna (Utgiven: 28.1.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av samarbetsavtalet mellan det nordeuropeiska funktionella luftrumsblockets (NEFAB) nationella tillsynsmyndigheter (Utgiven: 23.1.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om flyg- och sjöräddningssamarbete i den arktiska regionen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 18.1.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om flyg- och sjöräddningssamarbete i den arktiska regionen (Utgiven: 18.1.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om livsmedelsbistånd (Utgiven: 14.1.2013)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.