Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2013

98 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2013
  Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för innehavare av diplomatpass från Kazachstan (Utgiven: 15.4.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2013
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (Utgiven: 15.4.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2013
  Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum och lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 15.4.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala avtalet om inrättandet av ett gemensamt europeiskt luftrum (Utgiven: 15.4.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2013
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga A till Stockholmkonventionen om långlivade organiska föroreningar (Utgiven: 12.4.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2013
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bilaga III till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (Utgiven: 12.4.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2013
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i överenskommelsen med Demokratiska folkrepubliken Laos regeringen om förstärkning av miljöförvaltningen i Laos (Utgiven: 10.4.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2013
  Utrikesministeriets meddelande om teknisk definiering av gränserna för det demilitariserade och neutraliserade området runt Åland (Utgiven: 3.4.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2013
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av beslutet om ett fordonsregister i enlighet med bihang G (ATMF) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999 (Utgiven: 1.3.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2013
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av bilagan till konventionen angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning samt del A i den kod som hör samman med konventionen (Utgiven: 28.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2013
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 21.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Liberia om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 21.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2013
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 § i lagen om statens revisionsverk (Utgiven: 21.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2013
  Lag om ändring av 1 § i lagen om statens revisionsverk (Utgiven: 21.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2013
  Statsrådets förordning om sättandet i kraft av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen samt om ikraftträdande av lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (Utgiven: 21.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen och om tillämpning av fördraget samt om kraven på de fleråriga ramarna för de offentliga finanserna (Utgiven: 21.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2013
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar (Utgiven: 20.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2013
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare (Utgiven: 20.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2013
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av tillämpningsprotokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i tillämpninsprotokollet (Utgiven: 18.2.2013)
 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2013
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tillämpningsprotokollet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om förfarandena för fullgörande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om återtagande (Utgiven: 18.2.2013)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.