Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2012

99 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

99 - 50 49 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  99/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om inrättande av ett sekretariat för Nordliga dimensionens partnerskapsprogram för hälsa och socialt välbefinnande (Utgiven: 31.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  98/2012
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (Utgiven: 21.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  97/2012
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bihang F (APTU) och bihang G (ATMF) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999 (Utgiven: 21.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  96/2012
  Kommunikationsministeriets meddelande om sättande i kraft av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (Utgiven: 21.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  95/2012
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Tanzanias regering gällande Finlands stöd till Tanzanias strategi för tillväxt och förminskande av fattigdom (Utgiven: 20.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  94/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om inrättande av ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock mellan Republiken Estland, Republiken Finland, Republiken Lettland och Konungariket Norge samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 20.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  93/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om inrättande av ett nordeuropeiskt funktionellt luftrumsblock mellan Republiken Estland, Republiken Finland, Republiken Lettland och Konungariket Norge (Utgiven: 20.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  92/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 18.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  91/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna II och III till konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (Utgiven: 18.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  90/2012
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar av den Internationella teleunionens radioreglemente (Utgiven: 11.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  89/2012
  Statsrådets förordning om upphävande av vissa förordningar om fartygssäkerhet (Utgiven: 11.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  88/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlet III i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i LSA-koden till samma konvention (Utgiven: 10.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  87/2012
  Republikens presidents förordning om upphävande av förordningar om skeppsmätning (Utgiven: 10.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  86/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Afrikanska Unionen om Finlands stöd för projektet AU Mediation Support Capacity 2012-2014 (Utgiven: 5.12.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  85/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 19.11.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  84/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Seychellerna om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 19.11.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  83/2012
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av avtalet med Etiopiens demokratiska förbundsrepublik om utvecklingsprojekt som gällar jordbruksdriven ekonomisk tillväxt i Amhara (Utgiven: 12.11.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  82/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med den civila luftfartsmyndigheten i Sverige om trafik över nationsgränserna (Utgiven: 2.11.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  81/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med den civila luftfartsmyndigheten i Sverige om delegering av flygtrafikledningstjänster (Utgiven: 2.11.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  80/2012
  Justitieministeriets meddelande om förklaringar som Finland har avgett i fråga om konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (Utgiven: 5.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2012
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen (Utgiven: 5.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 5.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (Utgiven: 5.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2012
  Finansministeriets meddelande (Utgiven: 4.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Republiken Finland och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 4.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen (Utgiven: 4.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2012
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (Utgiven: 28.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 19.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder) (Utgiven: 19.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2012
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ändringar av tillämpningsföreskrifterna i konventionen om patentsamarbete (Utgiven: 7.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  69/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 4.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap (Utgiven: 4.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Filippinerna om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 28.8.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Filippinerna om luftfart (Utgiven: 28.8.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet (Utgiven: 13.8.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL) (Utgiven: 13.8.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om att effektivisera samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 25.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Amerikas förenta stater om att effektivisera samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslighet (Utgiven: 25.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2012
  Inrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av den genom konventionen om ömsesidigt godkännande av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen tillsatta permanenta internationella kommissionen (Utgiven: 23.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 16.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  59/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 16.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  58/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 16.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  57/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Bahrain om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 16.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  56/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering om främjande av gränsöverskridande samarbete mellan Republiken Finland och Ryska federationen (Utgiven: 12.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  55/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande ikraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  54/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Grenada om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  53/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  52/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Liechtenstein om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  51/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 10.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  50/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Marshallöarna om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 10.7.2012)

99 - 50 49 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.