Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2012

99 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  19/2012
  Kommunikationsministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringarna i bihang F (APTU) och bihang G (ATMF) till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) i dess ändrade lydelse enligt Vilniusprotokollet av den 3 juni 1999 (Utgiven: 3.5.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  18/2012
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen (Utgiven: 23.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  17/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen (Utgiven: 23.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  16/2012
  Lag om ändring av 5 a kap. 2 och 4 § i tvångsmedelslagen (Utgiven: 23.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  15/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 11 kap. i strafflagen (Utgiven: 23.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  14/2012
  Lag om ändring av 11 kap. i strafflagen (Utgiven: 23.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  13/2012
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av konventionen (Utgiven: 23.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  12/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av infanteriminor samt om deras förstöring och om tillämpning av konventionen (Utgiven: 23.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  11/2012
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 22.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  10/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Cooköarna om upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 22.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  9/2012
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten (Utgiven: 13.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  8/2012
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget (Utgiven: 2.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  7/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget med Ryssland om utarrendering av den del av Saima kanal som tillhör Ryssland och av det därtill hörande området till republiken Finland samt om fartygstrafiken genom Saima kanal och om tillämpning av fördraget (Utgiven: 2.2.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  6/2012
  Finansministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av protokollet och tilläggsprotokollet med Österrike om ändring av avtalet för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet (Utgiven: 26.1.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  5/2012
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om inbördes rättshjälp i brottmål och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 20.1.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  4/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om inbördes rättshjälp i brottmål (Utgiven: 20.1.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  3/2012
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Macao om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 19.1.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  2/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Macao om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden (Utgiven: 19.1.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  1/2012
  Utrikesministeriets meddelande om tillämpning av vissa överenskommelser mellan Finland och Jugoslavien i relationerna mellan Finland och Kosovo (Utgiven: 9.1.2012)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.