Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2012

99 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  39/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av den europeiska konventionen om adoption av barn samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen och ikraftträdande av 86 § 2 mom. 2 punkten och 94 § i adoptionslagen (Utgiven: 29.6.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  38/2012
  Lag om ändring av 2 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om adoption av barn (Utgiven: 29.6.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  37/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Estland om slopande av kravet på legalisering av civilståndshandlingar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 28.6.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  36/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Estland om slopande av kravet på legalisering av civilståndshandlingar (Utgiven: 28.6.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  35/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Israel om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 20.6.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  34/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Israel om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information (Utgiven: 20.6.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  33/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlen II–1, II–2 och V samt tillägget i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss, ändringar i tillägget i bilagan till 1988 års protokoll till konventionen och ändringar i den kod för brandsäkerhetssystem som anknyter till konventionen samt sättande i kraft av den reviderade kod av år 2010 för tillämpning av brandprovningsmetoder som anknyter till konventionen (Utgiven: 11.6.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  32/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i kapitlen II-1, II-2, III, IV, V, VII och XII samt tillägget i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Utgiven: 11.6.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  31/2012
  Justitieministeriets meddelande om återtagande av en förklaring till konventionen angående avtal om internationella köp av varor och om avgivande av en ny förklaring (Utgiven: 1.6.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  30/2012
  Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om ikraftträdande av konventionen angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen (Utgiven: 1.6.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  29/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen (Utgiven: 24.5.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  28/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Amerikas Förenta stater om forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt och om tillämpning av överenskommelsen (Utgiven: 24.5.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  27/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar (Utgiven: 23.5.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  26/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare (Utgiven: 23.5.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  25/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla en auktionsövervakare (Utgiven: 23.5.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  24/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensam upphandling för att upphandla gemensamma auktionsplattformar (Utgiven: 23.5.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  23/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan regeringarna i Barentsregionen om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 15.5.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  22/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan regeringarna i Barentsregionen om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer (Utgiven: 15.5.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  21/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige (Utgiven: 8.5.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  20/2012
  Utrikesministeriets meddelande om provisorisk tillämpning mellan Finland och Danmark av det generella säkerhetssyddsavtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Utgiven: 4.5.2012)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.