Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2012

99 hakuosumaa

Näytä: 20 | 50 tulosta.

 • Säädökset > Statsfördrag
  79/2012
  Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen (Utgiven: 5.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  78/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i tilläggsprotokollet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 5.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  77/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter (Utgiven: 5.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  76/2012
  Finansministeriets meddelande (Utgiven: 4.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  75/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Irland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Storhertigdömet Luxemburg, Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien och Republiken Finland och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i fördraget som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 4.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  74/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen (Utgiven: 4.10.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  73/2012
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande i landskapet Åland av protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon (Utgiven: 28.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  72/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 19.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  71/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om överlämnande mellan de nordiska staterna på grund av brott (Nordisk arresteringsorder) (Utgiven: 19.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  70/2012
  Arbets- och näringsministeriets meddelande om ändringar av tillämpningsföreskrifterna i konventionen om patentsamarbete (Utgiven: 7.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  69/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 4.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  68/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om medborgarskap (Utgiven: 4.9.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  67/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Filippinerna om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 28.8.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  66/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Filippinerna om luftfart (Utgiven: 28.8.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  65/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av samarbetsprotokollet mellan Förenta Nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta Nationernas operation i Libanon (UNIFIL) och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet (Utgiven: 13.8.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  64/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i samarbetsprotokollet mellan Förenta nationerna och Finland om upplåtande av resurser till Förenta nationernas operation i Libanon (UNIFIL) (Utgiven: 13.8.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  63/2012
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering om att effektivisera samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen (Utgiven: 25.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  62/2012
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Amerikas förenta stater om att effektivisera samarbetet för att förebygga och bekämpa brottslighet (Utgiven: 25.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  61/2012
  Inrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av beslut av den genom konventionen om ömsesidigt godkännande av kontrollstämplar på bärbara skjutvapen tillsatta permanenta internationella kommissionen (Utgiven: 23.7.2012)
 • Säädökset > Statsfördrag
  60/2012
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av avtalet med Mauritius om upplysningar i fråga om skatteärenden samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet (Utgiven: 16.7.2012)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.