Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Selaa vuosihakemistoa

Arkiv, 2009

32 hakuosumaa

Näytä: 20 tulosta.

32 - 13 12 - 1
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 12/2009 (Utgiven: 3.6.2009)
  Nr 28
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar
  Nr 29
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Vietnam om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 11/2009 (Utgiven: 15.5.2009)
  Nr 25
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen
  Nr 26
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av andra protokollet till konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
  Nr 27
  Utrikesministeriets meddelande om det andra tilläggsprotokollet till avtalet mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i partnerskap för fred om status för deras styrkor
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 10/2009 (Utgiven: 30.4.2009)
  Nr 22
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovenien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information
  Nr 23
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Slovenien om utbyte och ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 24
  Miljöministeriets meddelande om ikraftträdande av ändring i bilaga III till Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 9/2009 (Utgiven: 3.4.2009)
  Nr 20
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey
  Nr 21
  Republikens presidents förordning om ikraftträdande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Guernsey samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 8/2009 (Utgiven: 1.4.2009)
  Nr 18
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i kapitel V i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
  Nr 19
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av de ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilagan till konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 7/2009 (Utgiven: 31.3.2009)
  Nr 16
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan
  Nr 17
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 6/2009 (Utgiven: 18.3.2009)
  Nr 15
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Kambodja om samarbete mellan Finland och Kambodja inom ett markanvändnings- och markförvaltningsprojekt
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 5/2009 (Utgiven: 13.3.2009)
  Nr 13
  Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Frankrike om ställningen för den finländska personalen som tjänstgör vid operationshögkvarteret för Europeiska unionens krishanteringsoperation i Tchad och Centralafrikanska republiken och om hur krav på skadeersättning ska lösas
  Nr 14
  Utrikesministeriets meddelande om ikraftträdande av ändringar i bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö i landskapet Åland
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 4/2009 (Utgiven: 25.2.2009)
  Nr 12
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i de till 1972 års konvention om de internationella reglerna till förhindrande av sammanstötning till sjöss anslutna reglerna
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 3/2009 (Utgiven: 11.2.2009)
  Nr 5
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism
  Nr 6
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av den internationella konventionen om bekämpande av nukleär terrorism och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen
  Nr 7
  Lag om ändring av strafflagen
  Nr 8
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av strafflagen
  Nr 9
  Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen
  Nr 10
  Lag om ändring av 69 § i kärnenergilagen
  Nr 11
  Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 69 § i kärnenergilagen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 2/2009 (Utgiven: 4.2.2009)
  Nr 2
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Laos om projekt för hållbart skogsbruk och landsbygdens utveckling
  Nr 3
  Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja
  Nr 4
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen
 • Säädökset > Statsfördrag
  Band 1/2009 (Utgiven: 19.1.2009)
  Nr 1
  Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Finlands stöd för Pegasemekanismen

32 - 13 12 - 1

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.