Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EU) 2020/1435 rekisteröijille asetetuista velvollisuuksista saattaa ajan tasalle rekisteröintinsä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 nojalla 9.10.2020

EUVL L 331 12.10.2020

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ( EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.) ja erityisesti sen 132 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Neuvoston 26 päivänä kesäkuuta 2019 antamissa päätelmissä ”Kestävä kemikaalipolitiikka – kohti unionin strategiaa” toistettiin konkreettisten toimien merkitys, jotta voidaan varmistaa rekisteröintiasiakirja-aineistojen vaatimustenmukaisuus ja parantaa niiden laatua, ja erityisesti tehokkaan mekanismin tarve niiden ajantasaistamista varten.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 22 artiklan 1 kohdassa asetetaan rekisteröijät (riippumatta siitä, ovatko kyseessä yksittäiset rekisteröijät vai päärekisteröijä ja muut tietojen yhteistoimituksen jäsenet) vastuuseen siitä, että ne saattavat rekisteröintinsä viipymättä ajan tasalle asiaankuuluvin uusin...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.