Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EU) 2019/1692 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 tiettyjen rekisteröintiä ja tietojen yhteiskäyttöä koskevien säännösten soveltamisesta vaiheittain rekisteröitävien aineiden lopullisen rekisteröintimääräajan päätyttyä 9.10.2019

EUVL L 259 10.10.2019

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ( EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.) ja erityisesti sen 132 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 23 artiklalla perustettiin vaiheittain rekisteröitäviä aineita koskeva siirtymäjärjestelmä, jottei viranomaisia ja luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä rasitettaisi kohtuuttomasti sellaisten vaiheittain rekisteröitävien aineiden rekisteröinnistä aiheutuvalla työllä, jotka olivat jo sisämarkkinoilla kyseisen asetuksen tullessa voimaan. Tästä syystä siirtymäjärjestelmässä vahvistettiin useita eri määräaikoja tällaisten aineiden rekisteröintiä varten. Asetuksen 23 artiklan 3 kohdasta seuraa, että siirtymäjärjestelmän viimeinen rekisteröintimääräaika päättyi 1 päivänä kesäkuuta 2018.

(2) Jotta varmistettaisiin yhdenvertainen kohtelu vaiheittain...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.