Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

NAs (EU) 2019/796 unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä 17.5.2019

EUVL L 129 17.5.2019

Ks. Ulkoministeriön ilmoitus sovellettavista rangaistussäännöksistä 710/2019.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä 17 päivänä toukokuuta 2019 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2019/797 (Katso tämän virallisen lehden sivu 13.),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteisen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Eurooppa-neuvosto hyväksyi 18 päivänä lokakuuta 2018 päätelmät, joissa se kehotti vahvistamaan valmiuksia vastata kyberhyökkäyksiin ja estää niitä unionin rajoittavien toimenpiteiden avulla neuvoston 19 päivänä kesäkuuta 2017 antamien päätelmien mukaisesti.

(2) Neuvosto hyväksyi 17 päivänä toukokuuta 2019 päätöksen (YUTP) 2019/797. Päätöksellä (YUTP) 2019/797 luodaan puitteet kohdennetuille rajoittaville toimenpiteille, joilla estetään unionille tai sen jäsenvaltioille ulkoisen uhkan muodostavat vaikutukseltaan merkittävät kyberhyökkäykset ja vastataan niihin. Rajoittavien toimenpiteiden kohteena olevat henkilöt, yhteisöt ja elimet on lueteltu kyseisen päätöksen liitteessä.

(3) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, varsinkin oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin sekä oikeutta henki...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.