Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EU) 2016/9 tietojen toimittamisesta yhteisesti ja tietojen yhteiskäytöstä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti 5.1.2016

EUVL L 3 6.1.2016

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1907/2006 ( EYVL L 396, 30.12.2006, s. 1.) ja erityisesti sen 132 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 II ja III osasto sisältävät aineiden rekisteröintiä koskevia säännöksiä, jotka edellyttävät valmistajilta ja maahantuojilta tietojen yhteiskäyttöä ja tietojen toimittamista yhteisesti kemikaalivirastolle.

(2) Kokemus, jota viranomaiset ovat saaneet asetuksen (EY) N:o 1907/2006 23 artiklassa vaiheittain rekisteröitäville aineille säädettyjen vuoden 2010 ja 2013 rekisteröintimääräaikojen perusteella, sekä tiedot, jotka on saatu sidosryhmiltä suoraan sekä Brysselissä 10–11 päivänä joulukuuta 2013 järjestetyn REACH-rekisteröintiä koskevan seminaarin kautta, osoittavat, ettei tietojen toimittamista yhteisesti ja tietojen yhteiskäyttöä koskevia asetuksen (EY) N:o 1907/2006 sään...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.