Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EU) N:o 361/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä linja-autolla harjoitettavan kansainvälisen henkilöliikenteen asiakirjojen osalta ja komission asetuksen (EY) N:o 2121/98 kumoamisesta 9.4.2014

EUVL L 107 10.4.2014

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisen linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevista yhteisistä säännöistä ja asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 ( EUVL L 300, 14.11.2009, s. 88.) ja erityisesti sen 5 artiklan 3 ja 5 kohdan, 6 artiklan 4 kohdan, 7 artiklan 2 kohdan, 12 artiklan 5 kohdan ja 28 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksen (EY) N:o 1073/2009 5 artiklassa säädetään, että säännöllisen liikenteen ja tietyn säännöllisen erityisliikenteen harjoittaminen on luvanvaraista.

(2) Asetuksen 12 artiklan 1 kohdassa säädetään, että 2 artiklan 4 kohdassa määritellyn satunnaisliikenteen harjoittaminen edellyttää valvonta-asiakirjaa.

(3) Asetuksen 5 artiklan 5 kohdassa säädetään, että 2 artiklan 5 kohdassa määritelty omaan lukuun tapahtuvan liikenteen harjoittaminen perustuu todistusjärjestelmään.

(4) Mainitun asetuksen 12 artiklassa tarkoitettujen valvonta-asiakirjojen käyttöä koskevat säännöt sekä tapa, jolla asianomaisille jäsenvaltioille ilmoitetaan satunnaisliikennettä harjoittavien liikenteenharjoittajien nimet ja matkan varrella sijaitsevat yhteyspisteet, olisi vahvistettava.

(5) Yk...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.