Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EU) N:o 1352/2013 teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 608/2013 säädettyjen lomakkeiden vahvistamisesta 4.12.2013

EUVL L 341 18.12.2013

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta 12 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 608/2013 ( EUVL L 181, 29.6.2013, s. 15.) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan 7 kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EU) N:o 608/2013 säädetään tulliviranomaisten toimia koskevat edellytykset ja menettelyt, kun teollis- ja tekijänoikeuden loukkaamisesta epäiltyjen tavaroiden suhteen on suoritettu tai olisi pitänyt suorittaa tullivalvontaa tai tullitarkastuksia neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (Neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista (EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1).) mukaisesti.

(2) Asetuksen (EU) N:o 608/2013 mukaisesti henkilöt ja tahot, joilla on oikeus esittää hakemus, voivat toimittaa hakemuksen toimivaltaiselle tullin yksikölle ja pyytää, että tulliviranomaiset toteuttavat kyseessä olevia tavaroita koskevia toimia (hakemus) ja että sitä määräaikaa pidennetään, jonka kuluessa tulliviranomaisten on määrä toteuttaa toimia aiemmin hyväksytyn hakemuksen mukaisesti (pidennyspyyntö).

(3) Jotta hakemusta ja pi...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.