Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EU) N:o 655/2013 kosmeettisista valmisteista esitettävien väittämien perustelemista koskevien yhteisten kriteerien vahvistamisesta 10.7.2013 (väittämäasetus)

EUVL L 190 11.7.2013

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kosmeettisista valmisteista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1223/2009 ( EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59.) ja erityisesti sen 20 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Loppukäyttäjät, sellaisina kuin heidät on määritelty asetuksen (EY) N:o 1223/2009 2 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, joutuvat tekemisiin useiden sellaisten väittämien kanssa, jotka liittyvät kosmeettisen valmisteen käyttötarkoitukseen, sisältöön ja vaikutuksiin. Koska kosmeettiset valmisteet kuuluvat merkittävällä tavalla loppukäyttäjien elämään, on tärkeää varmistaa, että heille näiden väittämien kautta välitetyt tiedot ovat hyödyllisiä, ymmärrettäviä ja luotettavia ja että he niiden avulla voivat tehdä perusteltuja päätöksiä ja valita tarpeitaan ja odotuksiaan parhaiten vastaavan valmisteen.

(2) Kosmeettisista valmisteista esitettyjen väittämien päätarkoitus on antaa loppukäyttäjille tietoa valmisteen ominaisuuksista ja laadusta. Väittämät ovat olennainen keino erottaa valmisteet toisistaan. Lisäksi ne osaltaan edistävät innovointia ja kilpailua.

(3) Kosmeettisista valmisteista esitettyjen väittämien käytön perustelemiselle olisi vahvistettava unionin tasolla yhteiset kriteerit. Yhteisten kriteerien vahvistamisen päätavoitteena on taata loppukäyttäjille korkeatasoinen suoja...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.