Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EU) N:o 80/2012 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta 31.1.2012

EUVL L 29 1.2.2012

(kodifikaatio)

Muutettu säädöksellä:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 16 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 ( EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23.),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 60 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn biologisten ja kemiallisten aineiden luettelon vahvistamisesta 29 päivänä heinäkuuta 1983 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2288/83 (EYVL L 220, 11.8.1983, s. 13.) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (Katso liite II.). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1186/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdassa säädetään, että tuontitullittomuus myönnetään biologisille ja kemiallisille aineille, joita tuodaan yksinomaan muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin ja jotka on tarkoitettu pääasiallisesti opetusta tai tieteellistä tutkimusta harjoittaville julkisille tai yleishyödyllisille laitoksille, niiden yksiköille taikka niille yksityisille laitoksille, joille jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet luvan ottaa vastaan näitä tavaroita tullitta. Tämän tullittomuuden myöntämises...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.