Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EU) N:o 1225/2011 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 42–52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta 28.11.2011

EUVL L 314 29.11.2011

(kodifikaatio)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 16 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1186/2009 ( EUVL L 324, 10.12.2009, s. 23.),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 50–59 b sekä 63 a ja 63 b artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta 29 päivänä heinäkuuta 1983 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2290/83 (EYVL L 220, 11.8.1983, s. 20.) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (Katso liite II.). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu asetus.

(2) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Soveltamisala

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään asetuksen (EY) N:o 1186/2009 42–52 sekä 57 ja 58 artiklan soveltamissäännöksistä.

II luku

Yleiset säännökset

1 jakso

Vastaanottajalaitoksen tai -elimen velvollisuudet

2 artikla

1. Tuontitullittomuuden myöntäminen asetuksen (EY) N:o 1186/2009 43 artiklassa, 44 artiklan 1 kohdassa ja 45 artiklassa tarkoitetuille opetus-, tieteellis-, ja kulttuuriluonteisille tavaroille, jäljempänä "tavarat" merkitsee vastaanottajalaitokselle tai -elimelle velvollisuutta:

a) ohjata kyseiset tavarat suoraa...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.