Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

NPäät 2011/432/EU lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä 23 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä Euroopan unionin puolesta 9.6.2011

EUVL L 192 22.7.2011

Muutettu säädöksellä:

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi muksen ja erityisesti sen 81 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan b alakohdan ja 218 artiklan 8 kohdan toisen alakohdan ensim mäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (Lausunto annettu 11. helmikuuta 2010 ( EUVL C 341 E, 16.12.2010, s. 98).),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Unioni on ryhtynyt luomaan yhteistä oikeusaluetta, jonka perustana on päätösten vastavuoroisen tunnustamisen periaate.

(2) Lasten ja muiden perheenjäsenten elatusavun kansainvälisestä perinnästä 23 päivänä marraskuuta 2007 tehty Haagin yleissopimus, jäljempänä ’yleissopimus’, on hyvä lähtökohta maailmanlaajuiselle hallinnollisen yhteistyön järjestelmälle ja elatusapua koskevien päätösten ja sopimusten tunnustamiselle ja täytäntöönpanolle, koska siinä edellytetään maksutonta oikeusapua käytännössä kaikissa lasten elatusapua koskevissa tapauksissa ja yksinkertaistettua tunnustamis- ja täytäntöönpanomenettelyä.

(3) Yleissopimuksen 59 artiklan mukaan alueelliset taloudellisen yhdentymisen järjestöt, kuten unioni, voivat allekirjoittaa tai hyväksyä yleissopimuksen tai liittyä siihen.

(4) Yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvista asioista säädetään myös toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunn...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.