Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EU) N:o 584/2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY täytäntöönpanosta ilmoituskirjeen vakiomallin ja yhteissijoitusyritystä koskevan todistuksen muodon ja sisällön, toimivaltaisten viranomaisten välisessä ilmoittamisessa käytettävän sähköisen viestinnän sekä paikalla tehtävissä tarkastuksissa ja tutkinnoissa ja toimivaltaisten viranomaisten välisessä tietojenvaihdossa noudatettavien menettelyjen osalta 1.7.2010

EUVL L 176 10.7.2010

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY ( EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.) ja erityisesti sen 95 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdan, 101 artiklan 9 kohdan ja 105 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Komissiolle siirretään direktiivillä 2009/65/EY täytäntöönpanovaltuudet määrittää ja yhdenmukaistaa tietyt osa-alueet uudessa menettelyssä, jota käytetään ilmoitettaessa yhteissijoitusyrityksen osuuksien markkinoinnista vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Yhdenmukaistamisella olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille tarvittava varmuus siitä, kuinka uudet vaatimukset toimivat, ja autettava varmistamaan, että uusi menettely toimii sujuvasti.

(2) Ilmoitusmenettelyn helpottamiseksi on tarpeen määrittää yhteissijoitusyritysten käyttämän ilmoituskirjeen vakiomallin muoto ja sisältö sekä sen t...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.