Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

NAs (EY) N:o 487/2009 perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta lentoliikenteen alan sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 25.5.2009

EUVL L 148 11.6.2009

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 83 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (Lausunto annettu 21. lokakuuta 2008 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Perustamissopimuksen 85 artiklan 3 kohdan soveltamisesta lentoliikenteen alan sopimusten ja yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiin 14 päivänä joulukuuta 1987 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 3976/87 (EYVL L 374, 31.12.1987, s. 9.) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (Katso liite I.). Tämän takia mainittu asetus olisi selkeyden ja luettavuuden vuoksi kodifioitava.

(2) Yhteiset säännökset perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta olisi perustamissopimuksen 83 artiklan mukaan annettava asetuksella tai direktiivillä. Komissiolla olisi oltava toimivalta asetuksella julistaa, että perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdan määräykset eivät koske tiettyjä yritysten välisten sopimusten, yritysten yhteenliittymien päätösten eivätkä yhdenmukaistettujen menettelytapojen ryhmiä.

(3) Komissiolle olisi annettava valtuudet myöntää tällaisia ryhmäpoikkeuksia sekä yhteisön sisäiselle lentoliikenteelle että yhteisön ja kolmansien maiden väliselle lentoliikenteelle.

(4) Olisi täsmennettävä, millä erityisillä edellytyksillä ja missä olosuhteissa komissio voi käyttää näitä v...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.