Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

NAs (EY) N:o 169/2009 kilpailusääntöjen soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen 26.2.2009

EUVL L 61 5.3.2009

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 83 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( EUVL C 219 E, 28.8.2008, s. 67.),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( EUVL C 161, 13.7.2007, s. 100.),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Kilpailusääntöjen soveltamisesta rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteeseen 19 päivänä heinäkuuta 1968 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 1017/68 (EYVL L 175, 23.7.1968, s. 1.) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (Katso liite I.). Tämän takia mainittu asetus olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2) Kilpailusäännöt rautatie-, maantie- ja sisävesiliikenteessä ovat osa yhteistä liikennepolitiikkaa ja yleistä talouspolitiikkaa.

(3) Näiden osa-alueiden kilpailusääntöjen olisi otettava huomioon liikenteen erityispiirteet.

(4) Jos liikennettä koskevat kilpailusäännöt poikkeavat yleisistä kilpailusäännöistä, yrityksillä olisi oltava mahdollisuus varmistua siitä, mitä sääntöjä kuhunkin yksittäistapaukseen sovelletaan.

(5) Liikennettä koskevia kilpailusääntöjä on sovellettava yhtäläisesti kuljetuskaluston yhteisrahoitukseen ja -hankintaan tiettyjen yritysryhmittymien yhteisesti järjestämiä palveluja varten sekä kuljetuksiin liittyvien palvelujen tarjoajien tiettyihin rautatie-, maantie- tai sisävesiliikenteeseen liittyviin toimiin.

(6) Näissä kolmessa liikennemuodossa on, jotta est...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.