Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

EPNDir 2008/94/EY työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 22.10.2008

EUVL L 283 28.10.2008

Ks. L suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta 209/2015 ja VNa suoran lisäeläkejärjestelyn turvaamisesta työnantajan maksukyvyttömyyden varalta 446/2015.

Ks. EPNAs (EU) 2015/848 maksukyvyttömyysmenettelyistä ja EPNDir 2002/14/EY työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä.

Muutettu säädöksillä:

(Kodifioitu toisinto)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 137 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( EUVL C 161, 13.7.2007, s. 75.),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (Euroopan parlamentin lausunto, annettu 19. kesäkuuta 2007 ( EUVL C 146 E, 12.6.2008, s. 71), ja neuvoston päätös, tehty 25. syyskuuta 2008.),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 20 päivänä lokakuuta 1980 annettua neuvoston direktiiviä 80/987/ETY (EYVL L 283, 28.10.1980, s. 23.) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osin (Katso liitteessä I oleva A ja B osa.). Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.

(2) Yhteisön peruskirja työntekijöiden sosiaalisista perusoikeuksista hyväksyttiin 9 päivänä joulukuuta 1989. Sen seitsemännessä kohdassa todetaan, että sisäma...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.