Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (EY) N:o 1287/2006 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen kirjaamista koskevien sijoituspalveluyritysten velvoitteiden, liiketoimista ilmoittamisen, markkinoiden avoimuuden, rahoitusvälineiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisen sekä direktiivissä määriteltyjen käsitteiden osalta 10.8.2006

EUVL L 241 2.9.2006

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY ( EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/31/EY ( EUVL L 114, 27.4.2006, s. 60).) ja erityisesti sen 4 artiklan 1 kohdan 2 ja 7 alakohdan, 4 artiklan 2 kohdan, 13 artiklan 10 kohdan, 25 artiklan 7 kohdan, 27 artiklan 7 kohdan, 28 artiklan 3 kohdan, 29 artiklan 3 kohdan, 30 artiklan 3 kohdan, 40 artiklan 6 kohdan, 44 artiklan 3 kohdan, 45 artiklan 3 kohdan, 56 artiklan 5 kohdan ja 58 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Direktiivissä 2004/39/EY luodaan yleinen kehys yhteisön rahoitusmarkkinoilla sovellettavalle sääntelyjärjestelmälle, jossa säännellään muun muassa seuraavia asioita: toimintaehdot sijoituspalveluyritysten tarjoamille sijoitus- ja oheispalveluille sekä sijoitustoiminnalle; toiminnan järjestämistä koskevat vaatimukset (mukaan luettuina tietojen kirjaamista koskevat velvoitteet) a...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.