Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KDir 2006/111/EY jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta 16.11.2006 (avoimuusdirektiivi)

EUVL L 347 17.11.2006

Ks. L eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta 19/2003.

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(Kodifioitu toisinto)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 86 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta sekä tiettyjen yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta 25 päivänä kesäkuuta 1980 annettua komission direktiiviä 80/723/ETY (EYVL L 195, 29.7.1980, s. 35. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2005/81/EY (EUVL L 312, 29.11.2005, s. 47).) on muutettu useita kertoja ja huomattavilta osilta (Katso liitteessä I oleva A osa.). Sen vuoksi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava mainittu direktiivi.

(2) Julkisilla yrityksillä on merkittävä asema jäsenvaltioiden kansantalouksissa.

(3) Jäsenvaltiot myöntävät joskus joillekin yrityksille erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia tai suorittavat maksuja tai muita korvauksia yrityksille, joille on uskottu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottaminen. Nämä yritykset kilpailevat usein myös muiden yritysten kanssa.

(4) Perustamissopimuksen 295 artiklassa määrätään, että perustamissopimuksella ei puututa jäsenvaltioiden omistusoikeusjärjestelmiin. Kilpailusääntöjä sovellettaessa ei yksityisiä ja julkisia yrityksi...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.