Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 1.4.2020. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

EPNDir 2005/29/EY sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) 11.5.2005

EUVL L 149 11.6.2005

Ks. KuluttajansuojaL 38/1978 ja VNa kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 601/2008.

Ks. EPNDir 1999/44/EY kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista ja EPNDir 2006/114/EY harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta.

Ks. EUT:n ennakkoratkaisu C‑59/12, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs koskien lakisääteiseen sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvan sairauskassan harhaanjohtavaa menettelyä, jossa sairauskassa ilmoittaa jäsenilleen, että heille voi aiheutua taloudellisia haittoja, jos he siirtyvät toiseen sairauskassaan.

Ks. EUT:n ennakkoratkaisu C‑261/07 ja C‑299/07, VTB-VAB ja Galatea, jonka mukaan jäsenvaltiot eivät voi kieltää täysin myyjän kuluttajalle tekemiä yhdistettyjä tarjouksia.

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon, ( EUVL C 108, 30.4.2004, s. 81)

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (Eur...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.