Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

Komission tiedonanto 2004/C 101/06 epävirallisista ohjeista, jotka liittyvät yksittäisissä asioissa ilmeneviin EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklaa koskeviin uusiin kysymyksiin (ohjekirjeet)

EUVL C 101 27.4.2004

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

I. Asetus (EY) N:o 1/2003

1. Asetuksessa (EY) N:o 1/2003 (Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16 päivänä joulukuuta 2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ( EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1–25).) vahvistetaan perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan uusi täytäntöönpanojärjestelmä. Asetuksella pyritään keskittymään jälleen kilpailusääntöjen tehokkaaseen täytäntöönpanoon, joka on ensisijainen tehtävä, mutta sillä myös luodaan oikeusvarmuus sikäli, että asetuksen mukaan sopimukset (Tässä tiedonannossa termillä ”sopimus” tarkoitetaan sopimuksia, yritysten yhteenliittymien päätöksiä ja yhdenmukaistettuja menettelytapoja. Termillä ”menettelytavat” tarkoitetaan määräävässä asemassa olevien yritysten toimintaa. Termi ”yritykset” kattaa myös yritysten yhteenliittymät.), jotka kuuluvat 81 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan mutta täyttävät 81 artiklan 3 kohdassa asetetut edellytykset, ovat välittömästi päteviä ja täytäntöönpanokelpoisia ilman, että kilpailuviranomaisen tarvitsee tehdä niistä päätöstä (asetuksen (EY) N:o 1/2003 1 artikla).

2. Samalla kun asetuksessa (EY) N:o 1/2003 otetaan käyttöön komission, jäsenvaltioiden kilpailuviranomaisten ja jäsenvaltioiden tuomioistuimien rinnakkainen toimivalta koko 81 ja 82 artiklan soveltamisessa, siinä rajoitetaan epäjohdonmukaisen soveltamisen riskiä useilla toimenpiteillä. Näin yrityks...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.