Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

Komission tiedonanto 2004/C 101/05 kantelujen käsittelystä komissiossa EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan mukaisesti

EUVL C 101 27.4.2004

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

I Johdanto ja tiedonannon aihe

1. Asetuksella (EY) N:o 1/2003 (Perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta 16.12.2002 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ( EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1–25).) luodaan EY:n perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklan soveltamista koskeva rinnakkaisen toimivallan järjestelmä, johon kuuluvat komissio sekä jäsenvaltioiden kilpailuviranomaiset ja tuomioistuimet. Asetuksessa tunnustetaan erityisesti komission ja julkisina täytäntöönpanoviranomaisina toimivien kansallisten kilpailuviranomaisten sekä jäsenvaltioiden tuomioistuinten toisiaan täydentävät tehtävät; tuomioistuimet tekevät päätöksiä yksityisten asianosaisten välisissä oikeudenkäynneissä turvatakseen 81 ja 82 artiklasta johtuvat yksilön oikeudet (Ks. erityisesti asetuksen (EY) N:o 1/2003 johdanto-osan 3–7 ja 35 kappale.).

2. Asetuksen (EY) N:o 1/2003 mukaisesti julkiset täytäntöönpanoviranomaiset voivat keskittyä tutkimaan 81 ja 82 artiklan vakavaa rikkomista, jonka selville saaminen on usein vaikeaa. Viranomaiset voivat kuitenkin hyödyntää täytäntöönpanotoiminnassaan yritysten ja kuluttajien toimittamia tietoja.

3. Tämän vuoksi komissio haluaa rohkaista kansalaisia ja yrityksiä ilmoittamaan täytäntöönpanoviranomaisille epäillyistä kilpailusääntöjen rikkomisista. Rikkomisesta voidaan ilmoittaa komissiolle kahdella tavalla, joista ensimmäinen on asetuksen N:o 1/2003 7 artiklan 2 kohdan mukaisen kantelun tekeminen. Kantelujen on asetuksen N:o 7...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.