Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

EPNDir 2004/38/EY Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004

EUVL L 158 30.4.2004

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Direktiivi on oikaistu kokonaisuudessaan ( EUVL L 229 29.6.2004). Direktiivi on tässä esitetty oikaistussa muodossa. Direktiivin numero on oikaistu, entinen numero on 2003/58/EY ( EUVL L 30 3.2.2005).

Ks. UlkomaalaisL 301/2004.

Ks. EPNAs (EU) 2016/399 henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta unionin säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö).

Ks. Edilex-uutinen EUT:n ennakkoratkaisuista C‑165/14, Rendón Marín ja C‑304/14, CS koskien alaikäisen lapsen yksinhuoltajan oikeutta oleskelulupaan, jos hänellä on rikosrekisteri.

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 12, 18, 40, 44 ja 52 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ( EYVL C 270 E, 25.9.2001, s. 150),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( EYVL C 149, 21.6.2002, s. 46),

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon ( EYVL C 192, 12.8.2002, s. 17),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11. helmikuuta 2003 ( EUVL C 43 E, 19.2.2004, s. 42), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 5. joulukuuta 2003 ( EUVL C...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.