Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

EPNPäät N:o 1152/2003/EY valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta 16.6.2003 (kumottu)

EUVL L 162 1.7.2003

Tämä säädös on kumottu. Ks. EPNPäät (EU) 2020/263 12 artikla.

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ( EYVL C 51 E, 26.2.2002 s. 372),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( EYVL C 221, 17.9.2002, s. 1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (Euroopan parlamentin lausunto, annettu 24. syyskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 21. tammikuuta 2003 ( EUVL C 64 E, 18.3.2003, s. 1), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 8. huhtikuuta 2003 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös 3. kesäkuuta 2003),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/12/ETY (EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/47/EY ( EYVL L 193, 29.7.2000, s. 73)) edellytetään, että eri jäsenvaltioiden välillä väliaikaisen valmisteverottomuuden järjestelmän mukaisesti liikkuvien tuotteiden mukana on oltava lähettäjän laatima asiakirja.

(2) Direktiivissä 92/12/ETY edellytetyn saateasiakirjan muoto ja sisältö määritellään väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien valmi...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.