Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

EPNAs (EY) N:o 1606/2002 kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19.7.2002

EYVL L 243 11.9.2002

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ( EYVL C 154 E, 29.5.2001, s. 285),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( EYVL C 260, 17.9.2001, s. 86),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. maaliskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 7. kesäkuuta 2002),

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Lissabonissa 23-24 päivänä maaliskuuta 2000 kokoontunut Eurooppa-neuvosto korosti tarvetta nopeuttaa rahoituspalvelujen sisämarkkinoiden loppuunsaattamista, asetti komission laatiman rahoituspalveluiden toimintasuunnitelman täytäntöönpanon määräajaksi vuoden 2005 ja kehotti toteuttamaan toimia julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilinpäätöstietojen vertailtavuuden parantamiseksi.

(2) Sisämarkkinoiden toimivuuden edistämiseksi on julkisesti noteerattuja yhtiöitä vaadittava soveltamaan samoja yhtenäisiä korkeatasoisia kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja konsolidoitujen tilinpäätöstensä laadinnassa. Lisäksi on tärkeää, että rahoitusmarkkinoilla toimivien yhteisön yhtiöiden soveltamat tilinpäätöstietoja koskevat standardit ovat kansainvälisesti hyväksyttyjä ja aidosti maailmanlaajuisia standardeja. Tämä merkitsee nykyisin kansainvälisesti käytettävien tilinpäätösstand...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.