Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

EPNDir 2001/95/EY yleisestä tuoteturvallisuudesta 3.12.2001 (tuoteturvallisuusdirektiivi)

EYVL L 11 15.1.2002

Ks. L eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan komissiolle 1197/2009 ja KuluttajaturvallisuusL 920/2011.

Ks. EPNAs (EY) 765/2008 tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista.

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen ( EYVL C 337 E, 28.11.2000, s. 109, ja EYVL C 154 E, 29.5.2001, s. 265),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( EYVL C 367, 20.12.2000, s. 34),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä (Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. marraskuuta 2000 ( EYVL C 223, 8.8.2001, s. 154), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 12. helmikuuta 2001 ( EYVL C 93, 23.3.2001, s. 24), ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 16. toukokuuta 2001 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), sekä Euroopan parlamentin päätös, tehty 4. lokakuuta 2001, ja neuvoston päätös, tehty 27. syyskuuta 2001), ja ottavat huomioon sovittelukomitean 2 päivänä elokuuta 2001 hyväksymän yhteisen tekstin,

sekä katsovat seuraavaa:

(1) Yleisestä tuoteturvallisuudesta 29 päivänä kesäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/59/ETY (EYVL L 228, 11.8.1992, s. 24) 16 artiklassa säädetään, että neljän vuoden kuluttua mainitussa direktiivissä aset...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.