Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

NDir 2001/23/EY työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 12.3.2001 (liikkeenluovutusdirektiivi)

EYVL L 82 22.3.2001

Ks. TyösopimusL 55/2001 1 luku 10 §, L yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 ja L työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007.

Ks. NDir 98/59/EY työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä ja EPNDir 2008/94/EY työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa.

Ks. Edilex-artikkelit (osa 1 ja osa 2) EUT:n ennakkoratkaisuista koskien liikkeenluovutusdirektiivin tulkintaa.

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 94 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (Lausunto annettu 25. lokakuuta 2000 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EYVL C 367, 20.12.2000, s. 21),

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Työntekijöiden oikeuksien turvaamista yrityksen tai liikkeen taikka yritys- tai liiketoiminnan osan luovutuksen yhteydessä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 14 päivänä helmikuuta 1977 annettua neuvoston direktiiviä 77/187/ETY (EYVL L 61, 5.3.1977, s. 26) on muutettu huomattavilta osin (Ks. liitteessä I oleva A osa). Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen vuoksi kodifioitava.

(2) Taloudelliset suuntaukset tuovat mukanaan sekä kansallisella tasolla että y...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.