Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

NAs (EY) N:o 2679/98 sisämarkkinoiden toimivuudesta jäsenvaltioiden välisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden osalta 7.12.1998 (nk. mansikka-asetus)

EYVL L 337 12.12.1998

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 235 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen ( EYVL C 10, 15.1.1998, s. 14),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon ( EYVL C 359, 23.11.1998),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon ( EYVL C 214, 10.7.1998, s. 90),

sekä katsoo, että

1) perustamissopimuksen 7 a artiklan mukaisesti sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla erityisesti tavaroiden vapaa liikkuvuus taataan perustamissopimuksen 30–36 artiklan mukaisesti,

2) kyseisen periaatteen loukkaamisesta esimerkiksi siten, että tavaroiden vapaa liikkuvuus jossakin jäsenvaltiossa yksittäisten henkilöiden toiminnan seurauksena estyy, voi aiheutua vakavaa haittaa sisämarkkinoiden moitteettomalle toiminnalle ja huomattavia menetyksiä asianomaisille henkilöille,

3) varmistaakseen perustamissopimuksessa asetettujen velvoitteiden täyttämisen ja erityisesti sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan jäsenvaltiot eivät saisi toteuttaa sellaisia toimia tai sitoutua sellaiseen menettelyyn, jotka voivat olla kaupan esteenä, ja toisaalta niiden on toteutettava kaikki tarvittavat ja suhteelliset toimet tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi alueellaan,

4) kyseiset toimenpiteet eivät saa vaikuttaa perusoikeuksiin, mukaan luettuna lakko-oikeus,

5) tämä asetus ei estä yhteisön toimia, jotka voivat joissakin tapauksissa olla tarpeen sisämarkkinoiden toiminnassa ilmenevien ongelmien rat...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.