Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

NDir 98/58/EY tuotantoeläinten suojelusta 20.7.1998 (tuotantoeläindirektiivi)

EYVL L 221 8.8.1998

Ks. EläinsuojeluL 247/1996 ja EläinsuojeluA 396/1996.

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (EYVL C 156, 23.6.1992, s. 11),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (EYVL C 337, 21.12.1992, s. 225),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EYVL C 332, 16.12.1992, s. 22),

sekä katsoo, että

kaikki jäsenvaltiot ovat ratifioineet tuotantoeläinten suojelua koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen, jäljempänä ”yleissopimus”; myös yhteisö on päätöksellä 78/923/ETY (EYVL L 323, 17.11.1978, s. 12) hyväksynyt tämän yleissopimuksen ja on tallettanut hyväksymiskirjansa,

yhteisöllä on sopimuspuolena velvoite panna täytäntöön yleissopimuksen periaatteet,

nämä periaatteet koskevat eläinten fysiologisia ja etologisia tarpeita vastaavia sekä saadun kokemuksen ja tieteellisen tiedon mukaisia eläinsuojia, ruokaa, vettä ja asianmukaista hoitoa koskevia määräyksiä,

yhteisön olisi myös valvottava yleissopimuksen ja sen perusteella annettujen suositusten yhdenmukaista soveltamista sekä antaa tämän direktiivin soveltamista koskevia erityissääntöjä,

Euroopan parlamentti on tuotantoeläinten hyvinvoinnin turvaavasta politiikasta 20 päivänä helmikuuta 1987 antamassaan päätöslauselmassaan (EYVL C 76, 23.3.1987, s. 185) pyytänyt komissiota tekemään ehdotuksia yhteisön säännöiksi karjan pidon yleisistä näkökohdista, ja

julistuksessa N:o ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.