Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

EPNDir 96/71/EY palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16.12.1996

EYVL L 18 21.1.1997

Ks. L työntekijöiden lähettämisestä 447/2016 ja L tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 1233/2006.

Ks. EPNDir 2014/67/EU palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta sekä hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä annetun asetuksen (EU) N:o 1024/2012 (IMI-asetus) muuttamisesta.

Muutettu säädöksillä:

Ks. säädös EPNDir (EU) 96/71/EY sellaisena kuin se oli ennen muutossäädöksen EPNDir (EU) 2018/957 täytäntöönpanoa.

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 57 artiklan 2 kohdan ja 66 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (EYVL N:o C 225, 30.8.1991, s. 6 ja EYVL N:o C 187, 9.7. 1993, s. 5),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EYVL N:o C 49, 24.2.1992, s. 41),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (Euroopan parlamentin lausunto annettu 10 päivänä helmikuuta 1993 (EYVL N:o C 72, 15.3.1993, s. 78), neuvoston yhteinen kanta vahvistettu 3 päivänä kesäkuuta 1996 (EYVL N:o C 220, 29.7.1996, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös tehty 18 päivänä syyskuuta 1996 (EYVL N:o C 320, 28.10.1996, s. 73) sekä neuvoston päätös tehty 24 päivänä syyskuuta 1996),

sekä katsovat, että

1) perustamissopimuksen 3 artiklan c alakohdan nojalla henkilöiden...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.