Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

EPNDir 95/46/EY yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24.10.1995 (henkilötietodirektiivi) (kumottu)

EYVL L 281 23.11.1995

Tämä säädös on kumottu 25.5.2018 alkaen. Ks. EPNAs (EU) 2016/679 94 artikla.

Ks. EPNDir 2002/58/EY henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla, HenkilötietoL 523/1999 ja Yleissopimus yksilöiden suojelemisesta henkilötietojen automaattisessa tietojen käsittelyssä SopS 36/1992.

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen (EYVL N:o C 277, 5.11.1990, s. 3 ja EYVL N:o C 311, 27.11.1992, s. 30),

ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EYVL N:o C 159, 17.6.1991, s. 38),

noudattavat perustamissopimuksen 189 b artiklassa määrättyä menettelyä (Euroopan parlamentin lausunto, annettu 11 päivän maaliskuuta 1992 (EYVL N:o C 94, 13.4.1992, s. 198), ja vahvistettu 2 päivänä joulukuuta 1993 (EYVL N:o C 342, 20.12.1993, s. 30), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 20 päivänä helmikuuta 1995 (EYVL N:o C 93, 13.4.1995, s. 1) ja Euroopan parlamentin päätös, tehty 15 päivänä kesäkuuta 1995 (EYVL N:o C 166, 3.7.1995))

sekä katsovat, että

1) perustamissopimuksessa, sellaisena kuin se on muutettuna sopimuksella Euroopan unionista, esitettyjen yhteisön tavoitteiden mukaisesti toteutetaan Euroopan kansojen yhä läheisempi liitto, luodaan läheisemmät yhteydet yhteisön jäsenvaltioiden välille, turvataan yhtei...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.