Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

NDir 92/43/ETY luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 (luontodirektiivi)

EYVL L 206 22.7.1992

Ks. LuonnonsuojeluL 1096/1996 ja YMa Natura 2000 -verkostoon kuuluvien alueiden luettelosta 354/2015.

Ks. NAs 338/97 luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä ja EPNDir 2009/147/EY luonnonvaraisten lintujen suojelusta ja EPNDir 2011/92/EU tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista.

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 130 s artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (EYVL N:o C 247, 21.9.1988, s. 3, EYVL N:o C 195, 3.8.1990, s. 1),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (EYVL N:o C 75, 20.3.1991, s. 12),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EYVL N:o C 31, 6.2.1991, s. 25),

sekä katsoo, että

ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen, johon kuuluu luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu, on yhteisön noudattaman yleisen edun mukainen, perustamissopimuksen 130 r artiklassa määrätty ensisijainen tavoite,

Euroopan yhteisöjen toimintaohjelmassa ympäristöalan toimenpiteiksi (1987–1992) (EYVL N:o C 328, 7.12.1987, s. 1) säädetään luonnon ja luonnonvarojen suojelua koskevista säännöksistä,

tämän direktiivin ensisijaisena tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä, ottaen huomioon taloude...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.