Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

NDir 89/665/ETY julkisia tavaranhankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyvien muutoksenhakumenettelyjen soveltamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 21.12.1989 (ensimmäinen valvontadirektiivi)

EYVL L 395 30.12.1989

Ks. L julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 ja L vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1398/2016.

Ks. EPNDir 2014/24/EU julkisista hankinnoista ja EPNDir 2014/23/EU käyttöoikeussopimusten tekemisestä.

Ks. Edilex-uutinen EUT:n ennakkoratkaisusta ( asia C‑620/17, Hochtief Solutions Magyarországi Fióktelepe) koskien jäsenvaltioin vastuusta kansallisten tuomioistuinten rikkoessa unionin oikeutta julkisissa hankinnoissa.

Ks. Edilex-uutinen EUT:n ennakkoratkaisusta ( asia C‑166/14) koskien julkisiin hankintoihin liittyviä kansallisen lainsäädännön mukaisia muutoksenhakumenettelyjä.

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 100 a artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (EYVL N:o C 230, 28.8.1987, s. 6; EYVL N:o C 15, 19.1.1989, s. 8),

toimii yhdessä Euroopan parlamentin kanssa (EYVL N:o C 167, 27.6.1988, s. 77; EYVL N:o C 323, 27.12.1989),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EYVL N:o C 347, 22.12.1987, s. 23),

sekä katsoo, että

julkisia hankintoja koskevissa yhteisön direktiiveissä, erityisesti julkisia rakennusur...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.