Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

Puutteelliset hakuehdot

KAs (ETY) N:o 3915/88 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 63 c artiklan soveltamissäännösten vahvistamisesta 15.12.1988

EYVL L 347 16.12.1988

Ks. NAs (EY) 1186/2009 yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta.

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullittomuusjärjestelmän luomisesta 28 päivänä maaliskuuta 1983 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 918/83 (EYVL L 105, 23.4.1983, s. 1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 1315/88 (EYVL L 123, 17.5.1988, s. 2), ja erityisesti sen 143 artiklan,

sekä katsoo, että

asetuksen (ETY) N:o 918/83 63 c artiklassa säädetään tuontitullittomuuden myöntämisestä lähetyksille, jotka sisältävät näytteitä Maailman terveysjärjestön (WHO) hyväksymistä viiteaineista, jotka on tarkoitettu lääkkeiden valmistuksessa käytettävien aineiden laaduntarkkailuun; nämä lähetykset on osoitettu vastaanottajille, jotka jäsenvaltioiden kansalliset toimivaltaiset viranomaiset ovat valtuuttaneet käyttämään hyväkseen tarkoitettua tullittomuutta,

olisi vahvistettava tämän säännöksen oikeaksi soveltamiseksi tarvittavat edellytykset; nämä edellytykset on vahvistettava asetuksen (ETY) N:o 918/83 143 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti, ja

tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullittomuuskomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 918/83 63 c artiklan soveltamissäännökset.

2 artikla

Asetuksen (ETY) N:o 918/83 63 c artiklassa tarkoitettua tullittomuutta sovelletaan vain Tukholmassa (Ruot...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.