Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Siirry säädökseen

NDir 86/635/ETY pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksestä ja konsolidoidusta tilinpäätöksestä 8.12.1986

EYVL L 372 31.12.1986

Ks. L luottolaitostoiminnasta 610/2014, L finanssivalvonnasta 878/2008, KirjanpitoL 1336/1997 ja OsakeyhtiöL 624/2006 II osa.

Ks. EPNAs 1606/2002 kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta.

Muutettu säädöksillä:

EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (EYVL N:o C 130, 1.6.1982, s. 1, EYVL N:o C 83, 24.3.1984, s. 6 ja EYVL N:o C 351, 31.12.1985, s. 24),

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (EYVL N:o C 242, 12.9.1982, s. 33 ja EYVL N:o C 163, 10.7.1978, s. 60),

ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (EYVL N:o C 112, 3.5.1982, s. 60),

sekä katsoo, että

perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 25 päivänä kesäkuuta 1978 annettua neuvoston direktiiviä 78/660/ETY (EYVL N:o L 222, 14.8.1978, s. 11), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 84/569/ETY (EYVL N:o L 314, 4.12.1984, s. 28), ei ennen yhteensovittamista tarvitse soveltaa pankkeihin ja muihin rahalaitoksiin, jäljempänä "luottolaitokset"; tällainen yhteensovittaminen on tarpeen ottaen huomioon näiden yritysten keskeinen merkitys yhteisössä,

perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan nojalla, konsolidoiduista tilinpäätöksistä 13 päivänä kesäkuuta 1983 annetussa neuvoston direktiivissä 83/349/ETY (EYVL...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.