Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

KF (EU) 2019/1692 om tillämpningen av vissa bestämmelser om registrering och gemensamt unyttjande av data i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 efter det att den slutliga tidsfristen för registrering av infasningsämnen har löpt ut 9.10.2019

EUT L 259 10.10.2019

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG ( EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.), särskilt artikel 132, och

av följande skäl:

(1) För att undvika att myndigheter och fysiska eller juridiska personer överbelastas med det arbete som följer av registreringen av ämnen som redan fanns på den inre marknaden när förordning (EG) nr 1907/2006 trädde i kraft fastställdes i artikel 23 i den förordningen en övergångsordning för infasningsämnen. Följaktligen fastställdes ett antal olika övergångsfrister för registrering av sådana ämnen. Det framgår av artikel 23.3 i den förordningen att den slutliga tidsfristen för registrering i den övergångsordningen löpte ut den 1 juni 2018.

(2) För att säkerställa likabehandling av marknadsaktörer som tillverkar eller släpper ut på marknaden infasningsämnen och icke-infasningsämnen är det lämpligt att ange tillämpligheten, efter ...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.