Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

EPRF (EU) 2016/1624 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG 14.9.2016 (delvis upphävt)

EUT L 251 16.9.2016

Denna rättsakt har upphävts med med undantag av artiklarna 20, 30 och 31, som ska upphöra att gälla från och med den 1 januari 2021. Se EPRF (EU) 2019/1896 artikel 123.

Ändrad genom rättsakter:

Se ändringsrättsakt EPRF (EU) 2018/1240 artikel 96 om ikraftträdande och tillämpning.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 b och d och artikel 79.2 c,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande ( EUT C 303, 19.8.2016, s. 109.),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (Europaparlamentets ståndpunkt av den 6 juli 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 september 2016.), och

av följande skäl:

(1) Den 25 och 26 juni 2015 efterlyste Europeiska rådet större ansträngningar för att hantera migrationsflödena mot unionens territorium, som saknar tidigare motstycke, på ett sammanhållet sätt, bland annat genom att stärka gränsförvaltningen för att bättre hantera ökande blandade migrationsflöden. Vid sitt informella möte om migration den 23 september 2015 betonad...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.