Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

EPRF (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) 9.3.2016

EUT L 77 23.3.2016

(kodifiering)

Ändrad genom rättsakter:

Se ändringsrättsakt EPRF (EU) 2017/458 artikel 2 om tillämpning.

Se ändringsrättsakt EPRF (EU) 2018/1240 artikel 96 om ikraftträdande och tillämpning.

Se konsoliderad version av rättsakten EPRF (EU) 2016/399 (11.6.2019) sådan den var före ändringarna, som tillämpas senare.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 77.2 b och e,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (Europaparlamentets ståndpunkt av den 2 februari 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 29 februari 2016.), och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 (Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) ( EUT L 105, 13.4.2006, s. 1).) har ändrats väsentligt flera gånger (Se bilaga IX.). För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2) Antagandet av åtgärder i syfte att, i överensstämmelse med artikel 77.2 e i fördraget om Europeiska unionens fun...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.