Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Direkt till författning

Ofullständiga sökkriterier

KF (EU) nr 157/2014 om villkoren för att göra en prestandadeklaration för byggprodukter tillgänglig på en webbplats 30.10.2013

EUT L 52 21.2.2014

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG ( EUT L 88, 4.4.2011, s. 5.), särskilt artikel 7.3 jämförd med artikel 60 b, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 4.1 i förordning (EU) nr 305/2011 ska tillverkarna av byggprodukter utarbeta en prestandadeklaration för en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard eller överensstämmer med en europeisk teknisk bedömning som utfärdats för den, när denna produkt släpps ut på marknaden. Ett exemplar av deklarationen ska tillhandahållas antingen i pappersform eller i elektroniskt format.

(2) I enlighet med artiklarna 7.3 och 60 b i förordning (EU) nr 305/2011 har kommissionen delegerats uppgiften att fastställa villkoren för elektronisk behandling av prestandadeklarationer så att de kan göras tillgängliga på en webbplats. Villkoren för att göra prestandadeklarationer tillgängliga på nätet gör det möjligt att använda ny informationsteknik och minska kostnaderna för tillverkarna av byggprodukter och byggsektorn som helhet.

(3) Med tanke på de särskilda behoven hos mottagare av byggprodukter, särskilt mikroföretag och företag som verkar på byggen utan internettillgång, bör den här delegerade akten inte omfatta några undantag från artikel 7.2 i förordning (EU) nr 305/2011.

(4) För att den elektroniska formen av en prestandadeklaratio...

Dokumentin lukeminen vaatii sisäänkirjautumisen

 
 
 
 
 
 
 
 

Tilaaminen

Edilex on Suomen johtava ammattilaisten lakitietopalvelu. Edilex sisältää Suomen laajimman ajantasaisen säädöstietokannan erinomaisin linkityksin oikeustapauksiin, esitöihin ja muihin oikeudellisiin aineistoihin sekä juridisen uutispalvelun. Lakikanava-seurantapalvelussa voit valita aihealueet ja aineistot, joita haluat seurata päivittäin.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.